Правовий аналіз законів 16.01

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

впливу на діяльність неурядових громадських організацій

Закону України  "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів"

та процесуальних законів щодо додаткових заходів  захисту безпеки громадян" №721-VІІ від 16.01.2014р.

16.01.2014р. Верховна Рада України ухвалила Закону України  "Про внесення змін до Закону України №721-VІІ, яким в тому числі істотно змінила правила роботи неурядових громадських організацій.

Такі зміни стосуються виключно “іноземних агентів” - громадських організацій, які здійснюють фінансування або беруть участь  в організації та проведенні заходів з метою будь-якого впливу на прийняття рішень державними органами, зміну державної політики, а також формування суспільної думки у вказаних цілях  та отримують грошові кошти або майно з джерелом їх походження поза межами України.

При цьому не має значення ані ланка такого державного органу, ані сфера державної політики, ані спосіб формування суспільної думки. Так само не має значення факт перетину коштів або майна таких громадських організцай  кордону України – достатньо вже лише самого визначення походження коштів або майна цих громадських організацій від іноземних суб’єктів, як от іноземних держав, їх державних органів, зареєстрованих поза межами України неурядових організацій (в тому числі іноземних суб’єктів господарювання), міжнародних неурядових організацій, іноземних громадян, осіб без громадянства, а також уповноважених ними осіб, які отримують грошові кошти чи інше майно із зазначених джерел.

За таких умов під регулювання  закону №721-VІІ потрапляють всі громадські організації, що реалізують міжнародні програми, їх субпідрядники, а також організації, що прямо чи опосередковано отримують допомогу з-за кордону.

Запроваджені законом процедури спричинюють регуляторний вплив на діяльність громадських організацій - “іноземних агентів” збільшуючи їх адмінінстративні затрати, а внесені зміни до Податкового кодексу України посилюють податковий тиск.

Розглядаючи питання регуляторного впливу та збільшення адміністративних затрат, слід відмітити, що законом №721-VІІ держава запровадила передумови для повного контролю за діяльністю громадських організацій та запроваджує безперервні додаткові адміністративні процедури, обов’язкові для громадсььких організацій.

Для почтаку, громадська організація ще до отримання коштів з походженням від іноземних суб’єктів зобов’язана зареєструватися як іноземний агент у  Реєстрі громадських об’єднань. Встановлений законом 5-денний термін для внесення таких данних до Реєстру не дає жодних гарантій задоволення відповідного клопотання організації та не містить компенсаційних механізмів пропуску таких строків з вини реєстраторів.

Після цього закон №721-VІІ передбачає, що отримані від іноземних суб’єктів кошти та майно, а також операції з ними повинні обліковуватися окремо від інших операцій, коштів та майна організації.

При цьому щомісячно громадська організація - “іноземний агент” зобв’язана подавати Державній реєстраційній службі Міністерства юстиції України  документи про персональний склад своїх керівних органів, а також інформацію про обсяг коштів чи іншого майна, отриманих з іноземних джерел, про заплановані цілі їх використання та фактичне використання, про заплановані програми діяльності та про фактичну діяльність. Тобто громадські організації мають звітувати не лише про вжиті ними заходи, але й заздалегідь інформувати державу про свої наміри на майбутнє.

Крім того, громадські організації зобов’язані раз на три місяці розміщувати ці самі відомості в мережі Інтернет та публікувати в газетах «Голос України» чи «Урядовий кур’єр».

Невиконання хоча б однієї із зазначених вимог є підставою для прийняття судом рішення про заборону діяльності такої громадської організації.

Відтак, громадські оргназації, що підпадають під ознаки “іноземного агента”, зобов’язані нести додаткові витрати на організацію і здійснення бухгалтерського обліку операцій з коштами з джерелом походження від іноземних суб’єктів, а також на щомісячну підготовку та подачу звітності Державної реєстрацйної служби Міністерства юстиції України та щоквартальну підготовку звітів для розміщення у сережі Інтеренет та публікації в газетах «Голос України» чи «Урядовий кур’єр». Крім того, щоквартальна оплата вартості розміщення звітів у газетах «Голос України» чи «Урядовий кур’єр» вимагає від громадських організацій завчасного резервування відповідних сум у їх бюджетах. З огляду на те, що зазвичай всі бюджети та програми дій  затверджуються, а довгострокові договори укладаються завчасно до початку календарного року, набрання сили законом №721-VІІ може розглядатися як обставина непереборної сили, що вимагає термінового перегляду таких документів.

З огляду на відстуність у законі №721-VІІ норм про обов’язок Державної реєстрацйної служби Міністерства юстиції України приймати відомості про “іноземних агентів” та вчиняти дії з їх реєстрації, з огляду на наявність суворої відповідальності за неподання звітності та істотної корупційної складової у діяльності всіх органів державної влади України слід також включити у витрати громадських організацій - “іноземних агентів” корупційну складову, яка з досвіду функціонування корупційних схем державних закупівель сягатиме до 60% отримуваних організаціями сум.
http://tyzhden.ua/News/49158

До розміру адміністративних витрат слід додатки податкове навантаження, яке покладається на громадські організації цим самим законом.

Зміни, що вносяться до ст.157 Податкового кодексу України, допускають своє неднозначне дослівне тлумачення, однак системне тлумачення зазначених норм свідчить, що всі доходи громадських організацій, які носять ознаки “іноземного агента”, підлягають оподаткуванню податком на прибуток за ставкою 18%.

При цьому цей оподатковуваний дохід може бути зменшений лише в тому випадку, якщо кошти або майно від іноземних суб’єктів надаються за договорами, що передбачають виконання громадськими організаціями певних дій, і зменшується на суму прямих витрат на виконання таких дій.

Зазнають громадські організації і репутаційних втрат. Відповідно до норм закону від 16.01.2014р., всі матеріали, які розповсюджуються громадським об’єднанням, що виконує функції “іноземного агента” (у тому числі через засоби масової інформації та мережу Інтернет), мають супроводжуватися зазначенням, що вони видані та/або розповсюджуються громадським об’єднанням, що виконує функції іноземного агента.

Вцілому, зазначиний закон розширюючи повноваження певних державних органів та навіть дублюючи їх функції значно посилює державний контроль за громадськими організаціями, та робить прозору роботу “іноземних агентів” повністю підзвітною державним службовцям.

Представник
Київської міської організації
ПП «Союз анархістів України»,
адвокат Клюца Сергій Олександрович

Материалы на похожую тему