Запрет для Януковича

Президенту України
Януковичу В.Ф.

Прем’єр-міністру України
Азарову М.Я.

Верховна Рада України

Посольство США в Україні
вул. Сікорського, 4
(колишня вул. Танкова)
Київ 04112, Україна

Посольство Російської Федерації
в  Україні
проспект Воздухофлотський,27
м. Київ, 03049 Україна

Представництво Європейського
Союзу в Україні
вул. Володимирська 101
м.Київ, 01033 УкраїнаЗаява
 про невизнання та заборону


Стаття 5 Конституції України закріплює -  Україна є республікою.
Стаття 3 Конституції України визначає що Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.
Більш того Стаття 5 Конституції України закріплює - Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Держава у формі державних органів зобов’язана зробити все можливе щоб кожен громадянин міг реалізувати свої права у будь якій прийнятній для нього формі.
Згідно статті 5 Конституції України, ніхто не може узурпувати державну владу.
Дії центральних органів влади говорить про узурпацію влади партією Регіонів оскільки усі ключові позиції у державі обіймають її представники які діють не в інтересах громадянина, а виключно у інтересах Президента Януковича та вузького кола близьких до нього осіб.
Я як громадянин не можу жодним чином захистити свої права ні на рівні органів державної влади, а ні на рівні судової влади.
Як єдиний можливий спосіб захисту який залишився в Україні для захисту своїх прав є право на мирні зібрання.
Стаття 39 Конституції України закріплює - Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації.
Виходячи з цього я вважаю що жоден орган не діє  у моїх інтересах а навпаки порушує їх. Такі дії вважаю загрозою для себе та для країни у цілому.
Стаття 17 Конституції України закріплює,  захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Форму захисту кожен громадянин може визначити як зазначалося вище у будь якій прийнятній для нього формі згідно статті 3 та статті 22 Конституції України оскільки Права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією, не є вичерпними.
Події що відбулися на Майдані Незалежності 30.11.2013р. демонструють злочинні дії проти народу України та проти мене особисто оскільки мене як інших громадян позбавили єдиного можливого способу захисту своїх прав.
Президентом України та усією системою органів державної влади порушено вимоги Статті 17 Конституції України, яка визначає що збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян.
Події що відбулися 16 січня 2014 року у Верховній раді України з прийняття Законів що протирічать Конституції України шляхом способу що протирічить Конституції України та Регламенту Верховної ради України.
Та наступного дня 17 січня 2014 року Президентом як гарантом України замість того щоб накласти вето, підписані антиконституційні Закони України.
Стаття 22 Конституції України - Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Стаття 8 Конституції України - Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.
Стаття 19 Конституції України - Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Народні депутати що прийняли антиконституційні Закони та Президент діяли не на підставі, а всупереч Конституції та Законів України вийшли за межі повноважень та порушили спосіб визначений  Конституцією та Законами України.
Таким чином вбачається зговір Президента з частиною депутатів Верховної ради України з метою зміни конституційного порядку у розріз Конституції України  що демонструє ознаки узурпації влади.
Будь які Закони прийняті у супереч Конституції України є нікчемними з моменту їх прийняття. Стаття 8 Конституції України закріплює - В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.
Тобто такі закони не підлягають виконанню й не можуть розпізнаватися, як Закони взагалі. А вимоги виконувати їх є не законними згідно Статті 60 Конституції України -  Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
Стаття 21 Конституції України - Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Стаття 22 Конституції України - Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Стаття 64 Конституції України - Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Вважаю що дії Президента України, Верховної ради України, Кабінету міністрів України носять злочинний характер й не відповідають й протирічать моїм інтересам та не відповідають вимогам Конституції України та порушують мої права,
Я не визнаю як легітимні органи влади:
Президента України, Верховної ради України, Кабінету міністрів України;
Керуючись своїм правом на здійснення права на владу у безпосередній формі згідно до статті 5 Конституції України:
У зв’язку з втратою довіри до Президента України, Верховної ради України, Кабінету міністрів України та недопущення ними протиправного використання наданих повноважень,

Забороняю:
Президенту України Януковичу В.Ф., Кабінету міністрів України, Верховній Раді України здійснювати від мого імені як від складової народу України будь які дії чи приймати будь які рішення у будь якій формі.

Материалы на похожую тему